Tepkiliyiz! Belki de her zaman devam edecek bu tepkimiz…

Nedenleri ve sonuçları önemli değil işte istemiyoruz, ikna edilmemiz de çok zor bunu da biliyorum…

FAKAT;

İstanbul temizlik firmaları Ayka Temizlik. Hepimiz bir şekilde görüyoruz ki enerji bugün ülkelerin ekonomik, siyasi ve gelişim sürecini dolaylı değil, birebir etkileyen en önemli denge halini aldı. Bu denge bazen kendisini öyle bir kaybetti ki uğruna savaşları göze alan ülkeler bile var. Bazılarına göre maalesef enerji insan hayatından bile daha önemli artık. Hal bu boyutlara ulaşmışken enerji elde etmenin teknik açıdan insan hayatını ve beraberinde çevreyi tehlikeye atan bazı acı sonuçları da bu duruma ilave edilince toplumda yaşanan bu gerginlik tabi ki normal. Hepimiz bir şekilde haklıyız. Bu nedenle enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi böylece tek bir kaynağa ve tek bir ülkeye bağlı kalınmaması en akılcı yol, bu da doğru!

Nükleer santraller tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de taraf olanları ve karşı çıkanları ile yoğun olarak tartışılan hassas bir konu. Bahçelievler temizlik firmaları Ayka Temizlik. Ülkemizde çeşitli kesimler tarafından Nükleer santrallere karşı alternatif diğer enerji kaynaklarına öncelikler verilmesi ve bu sorunun böyle çözülmesi talep edilmekte. Fakat, talep edilen enerjinin karşılanabilmesi için bu alternatif enerji kaynakları ne kadar yeterli olacak bu tartışılmalı? Hem sağlıklı, hem ucuz hem de çevre açısından zararsız enerji üretimi! Kabul ediyorum kulağa oldukça ütopik geliyor.

Bakırköy temizlik firmaları Ayka Temizlik. Elektrik enerjisi üretiminde nükleer santrallerin ticari amaçla gündeme gelmesi ilk defa 1964 yılında üçüncü Cenevre Konferansı ile başlamış ve özellikle 600 MWe ve daha fazla güçlere yöneldikçe daha ucuz elektrik üretimi yapılabileceği belirlenmiştir. 1973 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen petrol krizi nedeni ile nükleer santrallere olağanüstü bir yönelme olmuştur. Ancak gelişmiş ülkelerdeki ekonomik durgunluk ve uygulamaya konulan tasarruf önlemleri ile elektrik enerjisine olan talep önemli ölçüde azalmıştır. Esenler temizlik firmaları Ayka Temizlik. Aynı zamanda çevre sorunları yaratabileceği endişesi, nükleer silahların yayılmasına sebep olacağı ve yayılmayı hızlandıracağı düşünceleri nedeniyle tüm tahminlerin aksine 1975 – 1980 yılları arasında Nükleer santral siparişlerinde önemli ölçüde bir azalma meydana gelmiştir. ABD’deki TMI – 2 kazasından sonra başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ‘’ antinükleer’’ gelişmeler artmıştır. 1980’li yılların hemen başlarında sadece doğu bloğuna ait ülkeler dışında tüm dünyada Nükleer santral siparişleri hemen hemen durma noktasına gelmiştir. 1983 yılından itibaren söz konusu ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada önemli ekonomik gelişmeler kaydedilmesi nedeniyle elektrik üretiminde de önemli artışlar ve ihtiyaçlar ortaya çıkmış ve nükleer alanda bir hareketlenme meydana gelmiştir. Ancak 1986 yılında meydana gelen ‘’ Çernobil ‘’ kazası ile tekrar antinükleer hareketlerde ciddi bir artış meydana gelmiştir.

Ve BUGÜN…

Nükleer enerji, dünya elektrik talebinin % 16’sını karşılıyor…

Küçükçekmece temizlik firmaları Ayka Temizlik. Dünyada 31 ülkede toplam kapasitesi 368 bin 744 MWe olan 439 nükleer güç santrali üretim yapmaktadır. Mevcutlara ilave olarak 35 adet nükleer santral yapımı da hala devam etmekte. ABD ise 104 adetle en fazla reaktöre sahip olan ülke konumunda. 59 adet reaktörle 2. Fransa, 55 adetle 3. Japonya ve 31 adetle ise 4. Rusya yer alıyor.

İstanbul temizlik firması Ayka Temizlik. Türkiye ise ihtiyacı olan elektriğin %46.6’ sını yerli, % 54.4’ ünü ise ithal kaynaklardan elde ediyor. Ve biz hala Çernobil’de kaldık. Fakat nereye kadar korkabiliriz? Ne kadar korunabiliriz? Türkiye’nin etrafı nükleer santrallerle çevrili. Bahçelievler temizlik firması Ayka Temizlik. Türkiye’ye 16 km uzaklıktaki sınır komşusu Ermenistan’da Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın standartlarına göre güvenlik açısından son sırayı alan Metsamor Nükleer santrali bulunuyor. Bir diğer komşumuz Bulgaristan’da 2 adet nükleer santral faaliyet gösterirken bir diğer komşumuz İranda ise 1 adet nükleer santral inşa halinde… Ve Rusya Çernobil kazasından sonra 9 ünite daha kurdu.

Türkiye, (Bakırköy temizlik firması Ayka Temizlik)artan talebi karşılamak için her yıl 12 milyar kilovat saatlik elektrik üretmek zorunda bulunuyor. Fransa elektriğin yüzde 78.5`ini, Litvanya 69.6`sını, Slovakya 56.1`ini, Belçika 55.6`sını, Ukrayna 48.5`ini, İsveç 44.9`unu, Kore 44.7`sini, Bulgaristan 44.1`ini, Ermenistan 42.7`sini, Slovenya 42.4`ünü, Macaristan 37.2`sini ve Finlandiya 32.9`unu nükleer enerjiden elde ediyor. Buna karşılık ‘’ Nükleer Enerjide Acil Durum Raporu’nda da belirtildiği gibi dünyadaki petrol rezervlerinin 41 yıl, gaz kaynaklarının 65 yıl ve kömür kaynaklarının ise 255 yıl sonra tükeneceği kaydediliyor. Bu durumun farkına varan gelişmiş ülkelerinin yanısıra gelişmekte olan ülkeler de `nükleer santral yarışı`na girdi. Öyle ki Türkiye nükleer enerji için gerekli olan toryum ve uranyum rezervinde en şanslı ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin bugün 9 bin ton uranyum rezervi bulunuyor. 380 bin tonluk toryum rezervi ile Türkiye, dünyanın ikinci büyük toryum rezervine sahip. Ayrıca düşük oranda zenginleştirilmiş 30 ton uranyum ya da 160 ton doğal uranyumun, 1000 MWe gücünde bir nükleer santralin 1 yıllık enerji üretimini karşılayabiliyor.  Aynı güçteki bir kömür santrali, yılda 2.6 milyon ton kaliteli kömür yakmak zorunda. Bu durumu çevreye olan etkisi bakımından da düşünürsek, nükleer santral küresel ısınmaya karşı da en güçlü önlem aslında. Nükleer enerji, fosil enerji kaynaklarının aksine, hemen hemen hiç sera gazı emisyonuna yol açmaz ve küresel ısınma sorununun çözümüdür. Atmosfere kükürtdioksit gibi gazları salmadıklarından kömür santrallerinin yol açtığı asit yağmurlarına neden olmaz ve su kaynaklarını da kirletmez. Minimum arazi kullanımı açısından bakıldığında daha üstündür. Hidrolik santrallerde olduğu gibi nehirlere set çekilmesi, arazilerin su altında kalması, biyolojik dengenin bozulması gibi sorunlara yol açmazlar. Kömür, petrol, doğalgaza göre yakıtın çıkartılması ve taşınması sırasında çevresel risk daha azdır. Normal çalışma halinde nükleer santraller belki de en çevre dostu elektrik santrali çeşididir. Eksileri…

Küçükçekmece temizlik firması Ayka Temizlik. En büyük eksisi füzyon sonucu oluşan radyoaktif çekirdekler. Bunlar bir kaza sonrası açığa çıkarlarsa, insan sağlığı için zararlı etkilere yol açabilir. Nükleer reaktörlerdeki yakıt içinde nükleer reaksiyonlar sonucu oluşan yüksek seviyeli radyoaktif çekirdeklerden bazıları radyoaktifliklerini azalarak da olsa yüzlerce yıl sürdürürler. Yakıtın reaktörde işi bitip dışarı alınmasından sonra yüksek seviyeli radyoaktif atıkların, uzun süreler çevreye sızmaları engellenecek şekilde saklanmaları gerekir. Bunun için gerekli teknolojiler geliştirilmekte. ABD`de Yucca Dağı`nda yapılması karara bağlanan nihai radyoaktif atık gömü tesisi buna iyi bir örnek. Ayrıca Dünyadaki gelişmeler artık atığı bir enerji kaynağı haline getirdi. Reaktörden alınan kullanılmış nükleer yakıt, doğrudan depolanabildiği gibi, içinde kullanılmayan uranyum, plutonyum gibi maddeleri almak üzere `yeniden işleme` işlemine tabi tutulabiliyor.

Kurulacak nükleer santralın ilk atığı iki yıl sonra çıkacak. Bakırköy temizlik firması Ayka Temizlik.  Bu atık zorunlu olarak 15 yıl ısısı düşsün diye suda bekletilecek. Ondan sonra da kuru depolama yapılacak. Çok riskli göründüğünü biliyorum fakat radyoaktif atıkların depolanmak üzere ara veya son depolama yerine ya da yeniden işlenme tesisine taşınması son derece tutucu uluslararası standartlara göre gerçekleştirildiğinden hiçbir güvenlik riski taşımaz. Kullanılmış yakıtlarını yeniden işlemeye tabi tutmayan ülkelerden biri olan Japonya, kullanılmış yakıtlarını yeniden işlenmek ürere denizyolu ile Fransa`ya gönderiyor. Aynı şekilde Almanya da kullanılmış yakıtlarını demiryolu ile Fransa`ya göndermekte.

Dünya bu teknolojiyi kullanıyor. Her teknolojinin mutlaka riskleri var. Bunu ne kadar azaltırsanız o kadar kullanımı ve verimi artar.

İstanbul temizlik firması Ayka Temizlik. Bu enerji üretmek için önümüzde duran birçok kusursuz seçenekten en maceracı en tehlikeli olanını seçmiyoruz. Bu bir mecburiyet. Türkiye bugün tüm doğal kaynaklarını kullansa bile yine nükleer enerjiye ihtiyacı var. Tamam kabul doğal kayaklarımızı kullanalım. Ama su sıkıntısı olduğunda asıl tercihi o zaman yapacağız. Ya elektirik, Ya su…

Kaynak: Ekonomi İzmit Dergisi

İletişim Bilgileri İçin Lütfen Tıklayınız