Hava kirliliğinin, Bahçelievler temizlik şirketi, meydana getirdiği birçok sonuçtan biri olan Asit Yağmurlarını tartışacağız bu sayıda. Bu terimin size aşina geldiğini ve ‘’ Yine mi? ‘’ dediğinizi tahmin edebiliyorum. Temizlik şirketi Şirinevler. Evet! Yine… Yine sadece tartışıyoruz, konuşuyoruz…. Konuştuklarımızın somut sonuçlar için yine havada kalacağını bile bile…

Asit Yağmurları da, Bakırköy temizlik şirketi, Küresel Isınma gibi insanların önüne ısıtılıp ısıtılıp konan, araştırma safhasını bir türlü aşamamış bir başka çevre kirliliği ne yazık ki. İstanbul temizlik şirketi, Tabi Asit Yağmurları, sanayisiyle övündüğümüz Kocaeli’de ikamet eden insanlar olarak bizi çok daha fazla ilgilendiriyor! Bu da işin ayrı bir boyutu. Temizlik şirketi Bahçelievler. Belki sadece terimsel olarak, belki de verdiği zarardan gerçekten haberdar olarak bu kirliliğin farkındayız. Evet teneffüs ettiğimiz hava kirli, peki bu kirliliğin önlenmesinde ve iyileştirilmesinde olması gerekenlere ne kadar dahiliz?

Ülkemizde, İstanbul temizlik şirketi, sanayileşmenin Batı ülkelerine göre daha geç başlaması sebebiyle konunun bizde ele alınması günümüze kadar ertelendi. Temizlik şirketi Bakırköy, Ülkemizde sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşmeyle 1960’larda alarm veren hava kirliliğinin sesini biz 2004 de duyduk ama fiilen! Yine de geç kalmış güzel bir başlangıç.

Isınmadan, Bakırköy temizlik şirketi, kaynaklı hava kirliliği kontrol yönetmeliği 2005 yılında ve endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliği kontrol yönetmeliği ise 2004 yılında resmi gazetede yayımlandı. Temizlik şirketi Bahçelievler. Yaptırımlar konusundaki başarıyı ise bir gün Dilovası’ndan geçerken bir değişiklik görürsem ayrıca belirteceğim. Ne var ki caydırıcı en büyük neden, söz konusu yasaların yol açtığı harcamaların çok yüksek olması. Teknoloji bu kez daha ucuz ürün üretmek için değil, daha ilginç bir makine yapmak için değil, daha ekonomik arıtma yapmak için çalışmalı. Doğa bunu hak ediyor!

Bilindiği gibi, Avcılar temizlik şirketi, havada değişik oranlarda gazlar zaten mevcut. Fakat bu gazların mevcut oranlarının havadaki derişimi arttığında ve bunlara ilave olarak farklı zararlı gazların havaya karışmasıyla oluşan bir takım kimyasal reaksiyonlar sonucu hava kirlenmekte. Esenler temizlik şirketi, Asit yağmurları da bu kirliliğin en somut göstergesi. Temizlik şirketi Gaziosmanpaşa. Bulutlardaki su buharı, su damlacıkları ve kar tanecikleri şeklinde yoğunlaştıklarında atmosferden geçerek yeryüzünde inerken kükürt, azot ve karbon oksitleri gibi kirletici gazlarla birleşir ve sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik asidi oluşturur. Nitrik asit ve sülfürik asit çok güçlü korozif asit olup, asit yağmurlarına neden olan esas etkendir. Karbonik aside gelince nitrik asit ve sülfürik asitten daha zayıf ise de çok büyük miktarlarda oluştuğu için bugün daha zararlı olabilmektedir.

 

Bileşen Hacim % Konsantrasyon ppm
AzotOksijenArgonKarbondioksit

Neon

Helyum

Metan

Kripton

Hidrojen

Xenon

Azotdioksit

Ozon

78.084 ± 0.00420.946 ± 0.0020.934 ± 0.0010.033 ± 0.001 780900209409300315

18

5.2

1.2

0.5

0.5

0.08

0.02

0.01 – 0.04

Normal kuru havanın doğal bileşimi

Avrupa kentlerinden, Bağcılar temizlik şirketi, uzak olduğumuzu düşünerek asit etkisinden daha az etkilendiğimizi düşünmemeliyiz. Çünkü SO2 ve CO2 gazları, rüzgarlar tarafından oluştukları yerden 2000 – 3000 km. uzağa kadar taşınabilmektedir. Örneğin; İstanbul’a kuzey ve kuzeybatı rüzgarları ile gelen yağışlar Ph 4.2 – Ph 4.5 arasında değişirken, güneyden esen rüzgarlarla gelen yağışların Ph oranı 6 – 7 düzeyinde olmaktadır. Temizlik şirketi Şişli. Sisli havalarda ise bu oran Ph 3.8 i bulmaktadır. Görüldüğü gibi asit yağmurları, günümüzde ulusal olmaktan çok uluslar arası bir sorun haline gelmiştir. Her ülke kendi imkanlarıyla belirli önlemler almaya çalışıyorsa da, öncesinde bütün dünya ülkelerinin alması gereken daha büyük ölçekli önlemler bulunmaktadır.

Temiz havanın kirlenmesi, Beylikdüzü temizlik şirketi, dar alanda nüfus sıklığına paralel olarak artmakta. Bu duruma hızla artan nüfus ve sanayi de eklenince havadaki kirleticilerin yoğunluğunun ve atmosferde barınma sürelerinin artması kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkmakta.

Asit yağmurlarının birkaç acı sonucunu paylaşmak istiyorum sizlerle.

Yapılan, Şirinevler temizlik şirketi, araştırmalar sonucu Yatağan Ziraat Müdürlüğü’nden gelen bir açıklamada;

“TERMİK SANTRALİNİN BİLİNEN BAZI BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ”
Zeytin ağacının, Zeytinburnu temizlik şirketi, yapraklarında SO2 etkisiyle çeşitli form ve büyüklükte, kırmızı kahve renkli parankima dokusunun tahribi ve çekmesi sonucu oluşmuş lezyonların meydana getirdiği, bu lezyonların birleşmesine takiben normalde ağaçta 18-20 ay kalması gereken yaprakların erkenden döküldükleri, böylelikle ağaçların çıplaklaştığı ve verimlerinin azaldığı kaydedilmiştir. Temizlik şirketi Beylikdüzü. SO2’nin (kükürt dioksit) neden olduğu bu prim er belirtiler yanında, yine yaprak kaybı ve bunun sonucunda beslenme yetersizliğine bağlı olarak sürgün uzunluğunda ve yaprak boyutlarında küçülme şeklinde sekonder belirtileri de oluşmaktadır.
Badem ağaçlarının yapraklarının damarlarında renk açılması, şeklinde beliren SO2 yanıkları oluşmakta bu, ağaçların erken yaprak dökmelerini ve meyve tutumlarının azalmasına neden olmuştur.
Tütün Bitkisi : Kükürt dioksit (SO2) gazının hassas olan tütün bitkilerinin özellikle sulama sonrası açık durumda olan yapraklarındaki stomalarından tolore edilebilir. Dozun üzerinde alınan SO2 hücreler ve yaprak dokusu düzeyindeki kimyasal ve fizyolojik reaksiyonları etkileyerek akut bir şekilde tütün yapraklarında kahverengi, eşit taraflı, yaprak leke ve yanıklarının oluşmasına neden olmaktadır.”

MURGUL BAKIR İŞLETMELERİNİN ETKİNLİKLERİ
Murgul bakır fabrikalarının, Bağcılar temizlik şirketi, çevresine günde 560 mg/m3 SO2 yaymakta olduğu bildiriliyor. Çevredeki tarım alanlarında armut, kiraz, elma, erik ve ceviz gibi meyve ağaçları bakır fabrikasının açılmasından sonraki 5 yılda kurumuştur. Temizlik şirketi Esenler. Kurum, zarar eden köylülere tazminat ödemek zorunda kalmıştır. Göktaş vadisindeki ormanlar büyük zarar görmüştür.

Ankara’da topoğrafik etkilerin sonucu (çukurda bulunması), 698 mg/m3’e kadar yükselen SO2, rüzgar tarafından dağıtılamamış ve çevredeki ibreli ağaçlara zararlı olmuştur. Yer yer kuruma olayları görülmüştür.
Ankara’da olduğu gibi, İstanbul’da da kış mevsiminde SO2 tutarı yükselmekte, insan ve bitki sağlığını tehdit etmektedir.
Soma, Tavşanlı ve Elbistan santralleri de atmosferdeki kükürt toz ve CO2 tutarını artırarak canlı yaşamı riske sokmaktadır.
Kentlere göç, plansız kentleşme, yakıt olarak kullanılan niteliksiz linyit tutarının artması ve alternatif enerji yerine elektrik üretiminde fosil kaynaklara (kömür, petrol) ağırlık verilmesi; gelecekte hava kirliliğinin daha da artacağını göstermektedir.

Hava kirliliği, Gaziosmanpaşa temizlik şirketi, başka etmenlerin yanı sıra havadaki karbon dioksit miktarını düşüren ormanların ölmesine de neden oluyor. 1989’a değin Almanya’daki ormanların yüzde 52’sinin hasta olduğu belirlenmişti. İsveç’te ise asit yağmuru nedeniyle 18 bin göl zarar görmüştür, 4 bin göl ise artık ölü sayılmaktadır. Temizlik şirketi Avcılar.
Yalnızca, Esenyurt temizlik şirketi, atmosferde bulunan karbon dioksitin iki katına çıkması durumunda, yıllık sıcaklığın ortalama 3 derece artacağı düşünülüyor. Böyle bir değişimin tarıma, dolayısıyla da yiyecek maddesi üretimine yapacağı etkinin felaket düzeyinde olacağı açıktır. Bu durum, bugünkü tarım alanlarının daha kuzeye kaymasına da yol açabilir. Ama bu bölgelerde toprak o kadar verimli değildir, ayrıca güneydeki verimli topraklarda susuzluk nedeniyle çöle dönüşebilir.
Ülkemizde demiryolları ve denizyolları gibi toplu ulaşım sistemleri yerine, karayollarına önem verilmesi, dumandan ve asitten daha uzun yıllar zarar göreceğimizin habercisidir.

Asit yağmurları, Bayrampaşa temizlik şirketi, küresel ısınma gibi hava kirliliğinin sonuçlarından sadece biri. Temizlik şirketi İstanbul, Asit yağmurlarının doğurduğu sonuçlar da var. Doğadaki bütün kirlilikler birbirini etkiler, birbirini tetikler. Hava kirliyse su da kirlenir! Su kirlenirse toprak kirlenir… ve biz tüm hayatımızı sanayiye değil, doğaya borçluyuz.

İnsanlığın, temizlik şirketi İstanbul, gurur duyduğu teknolojinin, ağır sanayinin, orta ve büyük ölçekte endüstrinin insan yaşamını kolaylaştırmaya yönelik güzel amacının yanında yaşamını kısaltmak gibi ufak bir zararı da var kabul. Ne yapalım? arabaya da mı binmeyelim, rahat yaşayalım da kısa olsun mu diyoruz acaba… Gerçekten üç günlük bir dünya mı istiyoruz?

Kaynak: Ekonomi İzmit Dergisi

İletişim Bilgileri İçin Lütfen Tıklayınız