Bir dönem kamuoyunun gündemini oldukça meşgul eden zaman zaman ise hala gündeme gelen baz istasyonlarını ve etkilerini tartışmak istiyorum bu sayıda sizlerle. Bu durum da herkesin bildiği fakat yeterli önlemlerin alınmadığı diğer çevresel sorunlarımızdan biri aslında. Bu yüzden sürekli gündeme gelmekte…

Baz istasyonlarının, ev temizliği Bahçelievler, yaydığı elektromanyetik ışınların sağlığa olan etkileri gerek dünyada gerekse Türkiye’de yoğun olarak tartışıldı. Bu elektromanyetik ışınların yoğun olması durumunda insan sağlığının ciddi boyutlarda zarar göreceği bilimsel verilerle de ispatlandı. Ev temizliği Avcılar. Birçok bilim adamı baz istasyonlarının ve cep telefonlarının yaymış olduğu elektromanyetik ışınların insanlar üzerinde yaratacağı sağlık sorunlarının yıllar sonra ortaya çıkabileceği konusunda hemfikir. Bu tür elektromanyetik kirlenmenin etkilerinin hemen ortaya çıkmaması, belirsizlik ve kurumların yeterince önleyici, denetleyici ve bilgilendirici çalışmalar yapmaması ise baz istasyonlarının ülkemizde sokak lambasından bir farkının kalmamasına neden oldu. Tabi biz görmeden inanmayız, başımıza gelmesini bekleriz o ayrı. Bu çağrılara kayıtsız kalmayanlar da oldu ki sonuç itibariyle bu kitlede ise rahat olanların aksine psikolojik sorunlar ortaya çıktı haliyle.

Elektromanyetik, ev temizliği Bakırköy, ışınlar sadece baz istasyonlarından değil radyo, televizyon, bilgisayar, enerji hatları ve anten gibi birçok cihazdan çevreye yayılmakta ve böylece ortamda elektromanyetik kirlilik yaratmakta. Fakat baz istasyonların yaydığı elektromanyetik enerji diğer cihazlara göre çok daha fazla.

Peki baz istasyonun nedir ve neden kullanılır?

Baz istasyonları, ev temizliği Bahçelievler, mobil telefonlar kullanıcıları ile iletişimi sağlayan düşük güçlü radyo frekans radyasyonu (RF) yayan radyo antenleridir. Baz istasyonları belli bir alan veya “hücre” içinde mobil telefon kullanıcıları ile iletişimi sağlar. Karakteristik olarak, 20-30 cm genişlikte ve bir metre boyunda olan baz istasyonu antenleri, yerden 15-60m. yüksekliğe sahip kulelere, su depolarına veya bazı özel binaların çatılarına kurulur.

Baz istasyonları, ev temizliği Avcılar, hücresel haberleşme sistemlerinde merkezi istasyon olarak görev yaparlar. Baz istasyonları olmadan mobil telefonlar iletişim sağlayamazlar. Mobil telefonlar, diğer mobil telefonlarla ve sabit ağ telefonlarıyla baz istasyonlar üzerinden görüşme yapabilirler.

Baz istasyonlarının, ev temizliği İstanbul,  neden olduğu toplam elektromanyetik enerji sabit bir değerde değildir; kullanıcı yoğunluğuna göre değişir. Hücredeki mobil telefon sayısı ve aynı anda yapılan görüşme sayısı arttıkça, baz istasyonu anteninden yayılan elektromanyetik enerji de artar.

Elektromanyetik dalgalar, ev temizliği Esenler, binaların içine de girebilirler. Bütün cisimler elektriksel iletkenliklerine bağlı olarak elektromanyetik dalgaları yansıtma ya da geçirme özelliğine sahiptir. Elektromanyetik dalgalar, bina duvarından geçerken havada yayılmalarına göre enerjilerinin daha büyük bir kısmını kaybederek zayıflarlar.

Elektrikle çalışan, ev temizliği İstanbul, bütün cihazlar elektromanyetik enerji yayar. Günlük yaşamda sıkça kullanılan bazı ev aletlerinin ortamda neden oldukları elekrik alan şiddetleri Tablo 1′te örnek olarak verilmiştir.

BAZ İSTASYONLARININ SAĞLIĞA ZARARLARI

MİKRODALGALAR

Mikrodalgalar (MD), ev temizliği Beylikdüzü, dalga boyu 0.1-100 cm; frekansı 0.3-300 gigahertz (GHz) olan elektromanyetik dalgalardır.MD bugün şuralarda kullanılıyor:

Cep telefonları ve onların dam veya kule antenleri (Baz İstasyonları)

Radar

MD fırınları

TV ve radyo verici antenleri

Uydu iletişim istasyonları.

Baz istasyonları, ev temizliği Esenler, tarafından da yayınlanabilen mikrodalgaların dokulara iki temel etkisi bulunmaktadır:

Bunlardan birincisi, ev temizliği Şirinevler, dokuları ısıtır (termal etki). İkincisi ise doku hücrelerinin kimyasını bozar (termal olmayan ya da kimyasal etki). Bunlardan ısıtıcı etki, resmen kabul edilen tehlike sınırlarında ve bunların üstündeki dozlarda (yüksek dozlarda), kimyasal etki tehlike sınırlarının altındaki dozlarda (düşük-dozlarda) meydana gelmektedir. Ev temizliği Yenibosna, MD’ların uzun süre düşük doz verilmesi, kısa süre yüksek doz verilmesinden çok daha risklidir. Damlardaki cep telefon antenleri uzun süre tehlike sınırları altında MD verebilir ve bu bakımdan çok tehlikelidir. Ne yazık ki resmi makamlar MD tehlike sınırlarını dokuları 1oc ısıtan doz olarak belirlemekte, MD’ların eşikaltı kimyasal etkilerini dikkate almamaktadır. Bu nedenle resmi tehlike sınırları gerçek tehlikeyi yansıtmaktan uzaktır. Örneğin MD’ların kanser yapıcı etkisi kronik düşük dozlara (tehlike sınırı altı dozlara) bağlıdır ve resmi tehlike sınırlarının yetersizliğini ortaya koymaktadır.

Md’ların Kimyasal Etkileri:

a) Hücrelerde büyük moleküllerin (proteinler vb.) deforme oluşu

b) Hücre zarlarının birbirine yapışması

c) Hücre zarlarında delikler açılması (elektro-porasyon)

d) Ca-ATPaz ve Na-K-ATPaz enzimlerínin bozuluşu sonucu hücre dışına Ca. Na ve K kaçışı.

e) Sinir zarlarının bozuluşu; buna bağlı olarak insanlarda rüya görmenin (REM uykusu) azalışı, beyin elektriği değişmeleri. uykusuzluk, sinirlilik, unutkanlık, depresyon, baş ağrısı, baş dönmesi.,Alzheimer hastalıgı (bunama), Parkinson hastalığı(titremeler ve kas sertleşmesi), mültipi skleroz ve Huntington koresi gibi dejeneratif beyin hastalıkları görülebilmektedır. MD’lar Alzheimerì 5 kat arttırmaktadır.MD’Iar beyinde melatonini azaltarak uyku ritmini bozmakta ve buna bağlı olarak uykusuzluğa neden olmaktadır.

Hayvanlarda MD’ların davranış bozukluklarına, ev temizliği Güngören, beyin gelişmesinin yavaşlamasına, biliş bozukluklarına (bellek, dikkat, öğrenme, ayırtetme ve zaman algılama azalışı) ve labirent testlerinde başarımın azalmasına neden olduğu görülmüştür. Beyindeki değişmelerde, beynin ısınması yanında (10C) beyinde serbest radikallerin artması (melatonince önlenir) ve endorfinlerin (beyin içi morfin benzeri maddeler)değişmesi rol oynamaktadır.

f) Hücre enzimlerinde, kanser yapıcı enzimler dahil, bozulmalar olmaktadır. Orneğín MD’ye maruz hücrelerde ribonükleaz ve ornitin dekarboksilazın arttığı, beyinde ve kanda kolinesterazın %70 azaldığı, bu azalışında ölüme neden olabileceği bilinmektedir.

g) DNA tahribi; Kromozom kırıkları, kromozom parçalarının değiş-tokuşu (sister chromatid exchange), iki merkezli kromozomlar, DNA zlncirlerinin birbirlnden ayrılması ve kopması, mutasyonlar ve hücrenin kanserleşmesi.

DİĞER ETKİLERİ:

Göze Zararları: Deney hayvanlarında (özellikle tavşanda) göz merceginin bulanması (perde veya katarakt), göz saydam tabakasının (kornea) bulanması ve göz sıvısı Içine hücre dökmesi, renkli tabaka (Iris) iltihabı (iritis), gözdibi (retina) harabiyetı. MD’lara baglı katarakt göz merceginin ön ve arka kutuplarını tutar. Gözde kuruluk ve buna baglı gözde rahatsızlık hıssi olabilir Tavşanlarda göze 60-240 dak.95 GHz MD verildlkten 15 dak.sonra saydam tabaka sıcaklıgı 3o arttı,göz bebeğı daralmaktave yukarıdakilere ek olarak göz dış zarı iltahaplanmaktadır.

Kulak: 20 mJ/cm2’den daha düşük dozda darbeli MD enerjileri bile işitme kaybına ve kulak çınlamasına neden olmaktadır.

Cinsel Hayat: Deney hayvanlarında erbezlerlnde hücrelerin ölmesi (nekroz) sonucu sperm sayısının azalışı ve kısırlık, ucube yavrular doguşu, dölütün dölyatağı içinde ölmesi, kadınlarda adet bozuklukları, östrojen artması sonucu gebeliğin tehlikeye girmesi ve düşüklerin artması (özelllkle MD diyatermi ile çalışan fizlk tedavl teknisyenlerinde)gözlenmiş vetavuk ,bıldırcın, fare ve sıçanlara ucube yavru dogurttuğu doğrulanmıştır.

Bağışıklık: MD’lar deney hayvanlarında vücut savunmasında temel rol oynayan T8 lenfositlerini ve doğal öldürücü (natural killer ya da NK) lenfositlerlni azaltmakta, antikorları (İg G, İg A, İg M) arttırmaktadır; hücresel bağışıklığın azalması sonucu hayvanlar erıfeksiyondan ölmektedirler.

Kan: MD’lar kan hücrelerini (alyuvar, akyuvar, pıhtı oluşturucu pulcuklar) azaltmaktadır. Kan kimyasını bozar; beyinde ve kanda çok önemli blr enzimi, asetilkolin esterazı çok fazla azaltır;bu azalışın öldürücü olabileceği bilinmektedir. MD’lar deney hayvanlarında ölüm oranını arttırmakta, hayatı kısaltmaktadır. Adrenal bezlere etkiyle kortizolün azalışı da streslere cevabı önlemektedir.

Diğer: MD’lar sempatlk slstemi etkileyerek kan basıncını arttırır ve kalp yetmezliğine neden olur. Cep telefonu kullananlarda vücutta uyuşmalar, tikler, karıncalanmalar, yorgunluk gözlenir.Amerikan Planlama Birliğinin (APA) Zoning News Ocak 1991 sayısında Dr. W. R. Adey sıçanlara 0,01 -28 mikrowatt/cm2 gibi çok düşük dozda (sıcaklık yapmayan dozda) MD verdiğinde şunları gözlemledi: beyin damarlarının geçırgenliğinin artışı, beyin aminlerinin artışı, sperm sayısı azalışı ve gen (DNA) bozuklukları. Düşük doz MD’Iarın uzun süre verilişine bağlı etkilere, “doğrusal olmayan” (non-lineer) etkl denmektedır. Adey ve ark. insan hücrelerinde krıtlk pencereler olduğunu ve MD’ların . buralardan İçeri girerek Ca++ değiş-tokuşunu bozduğunu düşünmektedirler

MDIar beyni darbelerle döğüyor; bu nedenle darbesiz MD tehlike sınırı 10W/kg iken darbelilerde 5 W/kg’dır. Digital cep telefonunu bir radyoya yaklaştırırsanız radyo parazit yapar. Elektrik ve elektronik işçilerinde kanserin artış nedeni de ELF’dir (şehir cereyanının frekansı 50 dir)

Cep Telefonlarının Cihazlara Zararları: Uçakta, otobüste ve hastanelerde cep telefonu kullanmak yasaktır.cep telefonu uçagın bilgisayarlarını bozmaktadır. Hastanelerde; damar içi, kan. sıvı ve insülin pompalarını, kalp pilleriní, suni böbrek cihazını, solunuma yardımcı cihazları ve yogun bakımdakı elektronik sistemlerí durdurabilmektedir.

MD Tehlike Sınırları: Bu sınırlar ülkeye ve aynı ülkenin eyaletlerine göre ve tabii ki zamanla degişmektedir. 1974’de MD tehlike sınırı 10 mW/cm2 idi. Bugün bu sınır New York’ta 0.05 mW/cm2 (200 kere daha az), Massachussets’de 0.1 mW/cm2 (100 kere daha az) ve Rusya’da 0.001 mW/cm2’d1r (10 000 kere daha az). Ne yazık ki Türkiye’de mahkemece Üniversite’den seçilmiş bazı bilir kişiler (daha doğrusu bilmez kişiler) hala 1974 tehlike sınırını kullanmaktadır.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bireysel Önlemler: Ülkemizdeki mücadeleden bir örnekte düğme şeklinde cep telefonlarına takılarak satılan MD emicilerinin aslında insanların korku ve bilgisizliğini sömüren kişi yada kuruluşların piyasaya sürdüğü yararı sınırlı aletler olarak niteleyebiliriz. Korunmada asıl olan maruz kalınan süreyi kısaltmak, kaynaklardan uzakta olmak, ölçüm yaparak, yaptırarak önlem almaktır. İnsanların kendi durumlarını değerlendirebilmesi için kendilerini koruyacak basit önlemler içeren broşür ve kitapçıklar yayınlanmalı, EM alan ve MD’ların şiddeti ve güç miktarlarına ilişkin kurallar belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Bazı pratik önlem olarak tavsiye edilenler ise :

– Cep telefonlarını kullanmadığınız sürece kapalı tutun.

– Açık durumda kalp üstünde, bel ve göğüste bulundurmayın.

– Açıkken kendinizden uzak mesafeye bırakın, çocuklardan uzak tutun, arabada mümkünse camları açık bırakın yada arabada hiç konuşmayın.

– Cep telefonu antenlerini (baz istasyonlarını) evlerinizin damlarına, çatılara, okullara, kreşlere, kliniklere kurulmasına izin vermeyin.

Elektromanyetik alan yaratan alet ve mikrodalga yayan diğer aletlere karşı da :

– Düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmaya özen gösterin. Ayrıca ekran filtresi kullanın.

– Televizyonu en az üç metreden izleyin ve stand- by da bırakmayın.

– Floresan lambaları olabildiğince azaltın.

– Elektrikli saat, radyo, alarmı başucunuzda bulundurmayın.

– Mikrodalga fırın çalışırken en az bir metre uzağında durun.

– Elektrikli battaniye mümkünse kullanmayın.

– Elektrikli traş makinesi yerine şarjlısını tercih edin.

– Saç kurutma makinesinin manyetik alanı yüksek olduğundan sürekli yerine kısa aralıklarla kullanın.

Yasal Önlemler: ABD’de, AB Ülkelerinde uyulması zorunlu kuralların ülkemizde de uyulması için gereken düzenlemeler yapılmalıdır. ABD’de, ABD yaşayan insanlarla ülkemiz insanları arasında bir fark mı var sorusunu hem yetkililer hem şirketler kendilerine sormalı özellikle şirketler yasal düzenlemeyi beklemeden halkı doğru bilgilerle ve standartlara uygun davrandıklarını açıklamalıdırlar. Bu samimiyeti göstermeleri için her baz istasyonuna TÜBİTAK, kamu denetimi yapan kuruluşlar, tüketici kuruluşları veya diğer resmi kuruluşlardan sertifikasyon istenmelidir.

Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Yerel Yönetimler işbirliğine giderek MD’ların zararları, elektromanyetik kirlilik konularında; halkın bilinçlendirilmesi, insan sağlığı ve çevrenin korunmasının sağlanması, yaşama alanlarında, çalışma alanlarında EM alanlar ve MD’lara maruz kalma limitlerini süre ve şiddet açısından uyulmasını sağlayacak yasal düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir.

Yerel Yönetimlerin, ev temizliği Küçükçekmece, bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı bünyesinde cep telefonları baz istasyonları ve yüksek gerilim hatları kurulmasına ilişkin yasal düzenlemelerin oluşturulması gerekmektedir.

Sonuç olarak, ev temizliği Bayrampaşa, insana, çevreye, sisteme EM alanlarının ve MD’ların olumsuz etkisi her geçen gün artmaktadır. Bunlara karşı öncelikle toplumsal bilincin oluşması, şirketlerin nerelere ve kaç anten dikeceğinin bilinmesi, şimdilik TEDAŞ’ın, Belediyelerin şirketlerin lehine değil halkın yanında olması, ilerde oluşacak düzenlemeler doğrultusunda şimdiden her kişi ve kurum sosyal sorumluluk ilkesiyle hareketle teknolojinin olumsuz etkisini azaltma gayretleri ve uygulamalarını çok anlamlı ve insancıl olacağı kaçınılmaz olacak. Sadece biraz hassasiyet…

Kanser Etkisi Üç türlüdür:

1) Kendileri kanser yaparlar,

2) Kanser yapıcı maddelerln hücreye girişini hızlandırır ve bu gibi maddelerin kanser yapıcı etkisini arttırırlar,

3) Varolan bir kanserin gidişinihızlandırdığı için Avrupa’da kanserlilerin cep telefonu kullanması doktorlarca yasaklanmaktadır. MD’larm kanser yapıcı etkisi serbest radikaller yoluyla DNA’yı bozmaları kadar, bağışıklık sistemine ait NK ve T8 hücrelerini azaltmalarıyla da ilgilidir (bağışıklik sistemi bizi hem mlkroplara, hem kanserlere karşı korur). Melatonin serbest radikalleri yok ederek ve DNA’yı onararak kanseri önler; fakat MD, melatonini azaltmaktadır. Insanlarda MD’lar en sık lösemi, beyin tümörü, lenfom (lenf bezi kanseri), çok sayıda melanom (ben kanseri), erbezi tümörü ve çocukluk kanserlerine yol açmaktadır. Radarla çalışanlarda özellikle lösemi ve beyin tümörleri artmaktadır. Radarın kanser yapıcı etkisi, hem Polonya. hem ABD ordusunda çok sayıda askeri personel üzerindeki çalışmalara dayanmaktadır. MD verilen farelerde B hücre lenfomu, endokrin kanserler ve adrenal adenom oluşmaktadır. 5 dakika MD’Iara maruz kalanlarda kanser sıklığmm %5’den %95’e fırladığı gösterilmiştir. İngiltere’de NRPB (Ulusal Radyasyondan Korunma Komitesı) 100 kHz üzerlndeki MD’ları kanser yapıcı olarak ilan etmiştir.

MD’lar kimyasal, ev temizliği Şirinevler Yenibosna Ataköy Güneşli, (ısısal olınayan) etkileriyle genleri bozmaktadır. Bir madde veya ışının kanser yaptırıcı olduğuna, tifo mikrobunda mutasyon yaptırmasıyla karar verilmektedir. NRPB’a ilave olarak EPA’da (ABD Çevre Koruma Ajansı) MD’ları kanser yapıcı olarak ilan etmiştir. Polonya’da cep telefonlarınm farelerde kanser yaptıgı gösterilmiştir. MD’lar hücre kültüründede de kanser oluşturmaktadır. MD etkisiyle lenfositler tümoral şekle,lenfoblastlara, dönüşmektedir. Seattle’daki Washington Universitesi’ndeki Dr. Billy Guy 5 yil süren 5 milyon dolarlık bir araştırmada sıçanlarda düşük doz MD’larla kanser oluştugunu göstermiş ve bu sonuçlar EPA’ca onaylanmıştır. Aynı universite’den Dr. H.Lai ve Dr. N.P. Singh deney hayvanlarını 2 saat cep telefonuna tutmakla DNA zincirlerinin kırıldıgını ve mutasyon oluştuğunu göstermiştir.

Kaynak: Ekonomi İzmit Dergisi

İletişim Bilgileri İçin Lütfen Tıklayınız