FABRİKANIZDA OLUŞAN ATIĞIN YÖNETİM PLANI VAR MI?

2008 yılını, Bahçelievler ev temizliği şirketi firması, geride bıraktık. Ev temizliği Bahçelievler. Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Ev temizliği Bakırköy şirketi firması. Önce sağlıklı ve huzurlu sonra da şuan için pek mümkün görünmese de yaşanan krize rağmen 2008 yılından daha başarılı bir sene diliyorum herkese. Şimdiki temennimin ise mesleğimle hiçbir alakası olmadığının iki kere altını çizerek, 2009 yılının çevremiz için geçen yıllardan daha ferah ve temiz geçmesini ümit ediyorum.

Yeni yıl geldi! Hoş geldi! Geçmişi unutalım yok tabi.

2009 yılı, Bakırköy ev temizliği şirketi firması, geldi de nasıl bir sene devraldığının hesabını istiyor 2008’den. Bilindiği gibi bu konuda her işletmenin birtakım yükümlülükleri var. Bu yükümlülükleri ne kadar yerine getirdiğimizin kanuni ifadesi olan çeşitli beyanları senenin belirli zamanlarında ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme zorunluluğu var.

‘’Atık Yönetim Planı’’ da, Yenibosna ev temizliği şirketi firması, bu yükümlülüklerden biri. Atık Yönetim Planı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin bir gereği olup planın sadece tehlikeli atıkları içermesi yeterlidir. Ev temizliği Avcılar şirketi firması. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre tehlikeli atık (atık, yağ, pil-akü dahil) üreten tesislerin 3 yıllık Atık Yönetim Planı hazırlayarak ilgili Valilikten (İl Çevre ve Orman Müdürlü) onay alması gerekmektedir.

Atık Yönetim Planı aşağıdaki gibi formata uygun şekilde doldurulmalıdır.

Bu planın içerdiği bilgiler ise genel olarak ;

1. Bölüme Atık Üreticisinin (Sanayicinin) İletişim Bilgileri (tesis adı, adresi, telefon, faks numarası, vergi numarası ve tesis yetkilisi)

  2. Bölüme Firmada atık yönetiminden sorumlu kişiye ait bilgiler (İletişim Bilgileri) yazılır.

  3. Bölüme Atık Yönetim Planının ekleri yazılır. Bu ekler şunlardır.

·    Bir önceki Yıla ait Atık Beyan Formu

·    Ulusal Atık Taşıma Formları. (Daha önce bertaraf edilen atıklara ait formlar)

·   Fabrika Yerleşim Planı

·   Kapasite Raporu

·   Atıksu Deşarj ve Emisyon İzni ( Tarih ve Numaraları)

4. Bölüme Atık kaynakları hakkında ve burada oluşan kaynaklar hakkında detaylı bilgi  yazılır. Tablo halinde oluşturulan bu bilgi türlerine göre atık kaynaklarının da gösterildiği iş akım şeması, prosesin ve atık oluşumunun anlatıldığı teknik olmayan bir özet. Mesela mekanik atölyede, tamir bakım onarım faaliyeti sonucu oluşan atıkyağ, kontamine malzeme gibi.

5. Bölümde ise tesiste oluşan atıkların EWC kodları (Yönetmelik Ek-4), atık isimleri, oluşum miktarları ve Bertaraf şekli (Yönetmelik 2-A) , bu atıkların bertaraf/yada geri kazanım açıklaması tablo halinde yazılır. Mevcut kodlar (Yönetmelik Ek-4) tablosunda tehlikeli atıklar, atık yağlar, pil-akü, tıbbi atıklar dışındaki atıklar için kod numarası bulunmaz. Ev temizliği Beylikdüzü. Mesela Ömrünü tamamlamış lastikler, bitkisel atık yağlar gibi. Kodu bulunmayan atıkların kod numarası kısmı boş bırakılır. Geri Kazanım ve bertaraf Yöntemleri için Atık Beyan Formunun 3. sayfasına bakınız. Atık Miktarı ise atık türüne göre lt/ay, Kg/ay, Lt/yıl, Kg/yıl, Adet/ay, Adet/ yıl gibi yazılır.

6. Bölüme ise Bir önceki yıla ait atık miktarları, ile  gelecek 3 yıl için tahmini yıllık atık üretim miktarları yazılır.

Tesiste atık azaltımına yönelik yapılacak  işlemler, önlemler ve planlar var ise yazılır. Ev temizliği Avcılar şirketi firması. Mesela tesiste fazla miktarda kullanılan ve plastik bidonlarda alınan bir tehlikeli kimyasalın boş kaplarının tehlikeli atık olması nedeniyle bu atıkların miktarının bertaraf maliyetinin  azaltılması için bu kimyasalın dökme olarak alınması gibi bir atık azaltma planı varsa bu kısma yazılır.

En son olarak atıkların bertaraf edildiği yada geri kazanıldığı tesislere ait bilgiler yazılır. Mesela atık yağların gönderildiği tesis ile ilgili   bilgileri yazarken önce atık yağ kodu ve tanımı yazılır. Daha sonra bu atığın gönderildiği tesise ait bilgiler yazılır.

Not: Planın tüm sayfaları ve ekleri tesis yetkilisi tarafından imzalanır.

Atık Yönetim Planında ek olarak istenen Atık Beyan Formu ise Tehlikeli Atıkların Kontolü Yönetmeliğinde Ek-8 olarak yer alan beyandır. Bu beyan genel olarak;

–          işyerinde söz konusu yılda çalışan sayısı

–          işyerinin ana faaliyet konusu,

–          işyerinde ana faaliyet konusuna göre üretilen madde miktarı,

–          işyerinde söz konusu yılda oluşan atıkların ( EWC ) kodu ile birlikte, atık adı, toplan yıllık atık miktarı, bertaraf yönteminin ne olduğu, atıkların gönderildiği veya satıldığı firma/bertaraf tesisi iletişim bilgileri ile birlikte her bir atık için ayrı ayrı belirtilerek doldurulan bu tablo ile birlikte Atık Yönetim Planına Ek olarak sunulur.

Yukarıda açıklandığı şeklide hazırlanan, Beylikdüzü ev temizliği şirketi firması, Atık Yönetim planı ve ekeri bir üst yazı ekinde İlgili Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlü) sunulur. Ev temizliği İstanbul şirketi firması, Eğer plan yada eklerinde bir eksiklik yok ise onaylanır ve tesise bu durum bildirilir. Planın bitiş süresi 3. yılın sonudur. Ev temizliği Esenler şirketi firması.  Bu süre sonunda plan yenilenir ve tekrar aynı şekilde ilgili makama sunulur. Proseste, atık oluşumunda, bertaraf yada geri kazanım durumlarında oluşacak değişiklikler plana işlenir ve ilgili makama bilgi verilir.

Plan onayından sonra, Bakırköy ev temizliği şirketi firması, artık tesisin yapması gereken işlem ocak-şubat aylarında atık beyan formlarını ve atık yağ beyan formlarını düzenli olarak Valiliğe göndermektir.

Şimdi size EWC kodu hakkında bilgi vermek istiyorum. Avcılar ev temizliği şirketi firması, Yukarıda adı geçen bu kod Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde her atığın sektörüne göre altı haneli bir kod numarası ile tanımlandığı bir koddur. Atığınız bu listede tanımlanan atık tanımlarından hangisine uyuyorsa atığınız söz konusu atık beyan formunda öyle tanımlanacaktır. Ev temizliği Şirinevler şirketi firması. Ekte tanımlanan atık türlerinin karşısında yer alan (M) ve (A) işaretleri ise atığın ne kadar tehlikeli olduğunu belirten bir koddur. (A) kodu almış atıklar tehlikeli özelliklerine bakılmaksızın kesinlikle tehlikeli atıklardır. (M) işareti almış atıklar ise tehlikeli özelliklerinin belirlenmesi için yine yönetmelikte yer alan Ek-6 analizinin yapılması ile atığın tehlikeli olup olmadığına karar verilmesi gereken, Ev temizliği Yenibosna şirketi firması, atıklardır.  Bu analiz sonucunda eğer atığınız tehlikeli çıkarsa atığınız evsel atıklarla depolanabilir endüstriyel atık kimliği kazanacak ve böylece belki de, örneğin tonuna yaklaşık 900 TL ödediğiniz atığın evsel atıklarla depolanabilmesi sonucu tonuna ortalama 150 TL ödeyerek büyük bir kar elde etmiş olacaksınız. Bu da işin ayrı bir boyutu…

Hatırlayacağınız gibi, Halkalı ve Güneşli ev temizliği şirketi firması, Tehlikeli Atık Beyanı konusunda geçtiğimiz sene Çevre Orman Bakanlığı bünyesinde yeni bir çalışma başlatıldı. Her ilin sanayi odası ile işbirliği içerisinde yürütülen bu çalışma Tehlikeli Atık Beyanlarının online sisteme geçmesini hedefliyordu. Ev temizliği Bayrampaşa şirketi firması,  Bunun için tehlikeli atık üreten her sanayi tesisine bakanlık tarafından verilen ve ilgili sanayi odasından temin edebileceğimiz bir kullanıcı kodu ve şifresi ile online sisteme giriş yapılarak yukarıda bahsi geçen tüm bilgilerin doldurulması ile takibinin bu şekilde sağlanması hedeflendi. Fakat sistemde oluşan bir takım aksaklıklar, beraberinde kullanıcıların sisteme bilgilerin girişlerinde birtakım problemlerin oluşması sonucu hedeflenen sürede girişler yapılamadı. Ev temizliği İkitelli şirketi firması, Mevcut sorunları da gidermek nedeniyle Çevre Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan uzmanlar bu konuyla ilgili sorunları çözmek ve ilgili kişileri bilgilendirmek için her ilde sanayi odası işbirliği ile bu konu ile ilgili seminerler yaptılar. Neyse uzun lafın kısası sistemdeki sorunlar giderildi, 2007 yılının beyanları için verilen ek süreler ile çoğu sanayi tesisi atık beyanlarını online sistemde doldurdular. Bu sene 2008 yılının beyanı için 19.01.2009 tarihinde sistem açılıyor. Eğer daha önce bu konuda herhangi bir çalışmanız olmadı ise, Kocaeli Sanayi Odası’ndan kullanıcı adı ve şifrenizi alıp tehlikeli atık beyanınızı gerçekleştirmeniz gerekmekte.

Sonuç olarak, İstanbul ev temizliği şirketi firması, atık üreten her sanayi tesisinin atık yönetim planını oluşturması gerekmektedir. Henüz ülke genelinde güvenilir bir atık envanteri mevcut değildir. Yani kimin ne kadar hangi atıktan ürettiği ve bu    atıkları hangi şartlarda ne kadar ve nasıl geçici depoladığı, nerede ve nasıl bertaraf ettiği tam olarak bilinmemektedir. Ev temizliği Güngören şirketi firması, Ayrıca üretici atıklarını yanlış ve/veya eksik olarak beyan etmektedir. Bilinçli yada bilinçsiz olarak (atığın tanınmaması nedeniyle) atık üreticisi atıklarını Bakanlığa doğru olarak bildir(e)memektedir.

Atık bertaraf/geri kazanım tesislerinin yetersiz sayıda ve kapasitededir. Ortaya çıkan atıkların (özellikle tehlikeli atıkların) bertaraf edileceği yada geri kazanılacağı tesisler ülkemizde yeni yeni kurulmaya başlamıştır. Tüm tehlikeli atıkların bertaraf edilebildiği tek bir tesis (İZAYDAŞ) bulunmaktadır. Bu tesisin kapasitesi sınırlı olup sadece bulunduğu il ve çevresi başta olmak üzere sınırlı bir kesime cevap verebilmektedir. Ev temizliği Gaziosmanpaşa şirketi firması, bunun dışında bazı yanabilir nitelikteki atıkları alternatif yakıt olarak kullanabilen lisanslı Çimento Fabrikaları da bu ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır.

Hal böyle olunca bu durumların tespiti ve sonucunda da yapılaması gerekenlerin ihtiyaçlara cevap verir nitelikte uygulanabilmesi için Atık Beyanlarının eksiksiz ve doğru doldurulması başta gelen şarttır. Böylece Bakanlık oluşan atıkların miktar ve türüne göre bertarafında yaşanan sorunları gidermek amacıyla çalışmalarını bu sayısal verilere dayanarak şekillendirmeyi planlamaktadır. Ev temizliği Yenibosna, Şirinevler ve Ataköy şirketi firması, Atık bertarafında yaşanan sorunlar bizim sorunlarımız ve yine bu sorunları gidermek için en büyük görev bize düşmekte. Lütfen bu konuda üstümüze düşeni yapalım.

Kaynak: Ekonomi İzmit Dergisi

İletişim Bilgileri İçin Lütfen Tıklayınız