Arıtma zor iş! Maliyetli iş…

Kar amacı gütmeksizin hassasiyet gerektiren bir iş.

İşletmeci, ev temizliği Kocaeli şirketi firması Ayka Temizlik, mantığıyla düşünürsek çoğu kişiye göre bir arıtma tesisi kurmak demek, kanuni bir yaptırımı gerçekleştirmek için harcanan, Kocaeli ev temizliği şirketi firması Ayka Temizlik, üstelik hiçbir maddi getirisi olmayıp sadece götürüsü olan bir çuval dolusu para demek. Bu açıdan bakarsak tabi ki doğru. Amaç para kazanmak.

‘’ Kanuni Yaptırım ‘’ ev temizliği İzmit şirketi firması Ayka Temizlik, terimi önceden pek korkutmuyordu insanları fakat günümüzde bu yasanın ihlali durumunda işletmenin kapatılmasına kadar varan cezalar nihayet uygulanınca insanlar artık bu yaptırımı ciddiye alıyorlar. İzmit ev temizliği şirketi firması Ayka Temizlik, Hal böyle olunca evdeki bulgurdan olmaya ne gerek var değil mi? Tabi insanların yaşadığı çevreye olan sorumluluklarını bu şekilde dayatmalarla sağlamak ne kadar huzur verici o da tartışılır.

Yeni Çevre Kanunu’na göre sanayi tesislerine arıtma tesislerini yaptırıp işletmeye almaları için verilen süre 13 Mayıs 2009′da sona erdi.

Yeni Çevre Yasası bilindiği 2006′da çıkmıştı. Yasada belediyelere ve sanayi tesislerine gerekli hazırlıkları yapmaları için ek süre verilmişti.
Yasanın çıktığı 2006′dan 2008′e kadar sanayide son derece yumuşak bir geçiş dönemi öngördüklerini vurgulayan ve ek sürenin eki olmayacak diye uyaran Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Lütfi Akça, sürenin sona ermesiyle durumun değişeceğini belirmişti: “Arıtma tesisinin olması da kurtarmaz. İstediğimiz standartları sağlayacak şekilde çalışıyor mu, buna bakacağız. Para cezaları 20 bin YTL’den başlıyor, 3 milyon YTL’ye kadar çıkıyor. Hiçbir tesise ek süre tanımayacağız. Ek süre zaten verilmiş. Ek sürenin eki olmaz. Suçun tekrarı halinde cezalar katlanıyor.” Denetimler üç mobil laboratuvar aracılığıyla yapılacak. Atık su arıtma tesislerinin kurdurulmasının ardından sıra tehlikeli atık bertaraf tesislerine gelecek’’ şeklinde bir açıklama yapmıştı.

‘’ O kadar da değil ama işletmemin kapatılmasına varacak kadar ne yapıyorum? ‘’ derseniz eğer; arıtmadan deşarj ettiğiniz atıksuyun birkaç sonucundan bahsetmek istiyorum.

İşletmenizde/fabrikanızda üretim esnasında kullanılan suyun bir kısmı veya tamamı işlevini tamamladıktan sonra atıksu olarak bertaraf edilmek durumundadır. Körfez ev temizliği şirketi firması Ayka Temizlik, Atıksu doğadaki alıcı ortama (göl, nehir, deniz vb.) zarar vermeden deşarj edilmiş olmalıdır. Zira ;

1.Endüstriyel Atıksu içerisindeki çözünmüş organikler alıcı ortamdaki oksijen miktarının azalmasına neden olur. Alıcı ortam içerisindeki canlı hayatın varlığını sürdürebilmesi için sabit seviyede minimum bir oksijen miktarına gereksinim duyulur. Atıksu içerisindeki organiklerin, alıcı ortamdaki oksijeni tükettikleri gözönünde bulundurulursa, canlı hayat varlığını sürdüremeyecektir.

2.Endüstriyel Atıksu İçerisindeki Askıda Katı Maddeler alıcı ortamda zamanla biriken katı maddeler aquatik hayatı olumsuz yönde etkileyecek ve zamanla bir çamur tabakasının oluşumuna neden olacaktır. Derince ev temizliği şirketi firması Ayka Temizlik, Çamur tabakası içerisinde yer alan organikler oksijenin tükenmesine sebebiyet vererek istenmeyen gaz oluşumlarına neden olacaktır.

3.Endüstriyel Atıksu İçerisindeki Eser Organikler alıcı ortamda tat ve koku problemlerine yol açar. Alıcı su içme suyu olarak kullanılacaksa deşarj edilecek Endüstriyel Atıksuların içerisinde yer alan eser organik olarak adlandırılan fenol vb. diğer organik maddeleri içermemesi gerekir. Endüstriyel atıksular bu maddeler giderilmeden deşarj edilmişse ilave su arıtımı gerekir.

4.Endüstriyel Atıksu İçerisindeki Ağır Metaller, Siyanür ve Toksik Organikler alıcı ortamın özellikle bir içme suyu kaynağı olarak kullanılabileceği düşünülürse canlı hayatı için büyük bir tehlike oluşturacağı aşikardır.

5.Endüstriyel Atıksuyun Renk ve Bulanıklığı alıcı ortamda estetik açıdan problem teşkil eder. Bazı sektörlerde özellikle kağıt sektöründe renk probleminin aşılabilmesi çok maliyetli olduğu da unutulmamalıdır.

6.Endüstriyel Atıksu İçerisindeki Nitrojen ve Fosfor alıcı ortamda özellikle sığ göllerde ötrofikasyon ve istenmeyen alg çoğalması meydana gelir.

7.Endüstriyel Atıksu İçerisindeki Yağ – gres ve Yüzer Maddeler alıcı ortamda estetik ve görünüm açısından problem teşkil eder. Alıcı ortamda güneş ışınlarının aşağı seviyelere inmesine mani olabilir.

8.Endüstriyel Atıksu İçerisindeki Uçucu Maddeler özellikle Hidrojen sülfit ve diğer bazı uçucu organik maddeler hava kirliliğine yol açarlar.

9.Endüstriyel Atıksu İçerisindeki Biyolojik Olarak Parçalanmaya Dirençli Maddeler özellikle bazı deterjanlar içerisindeki ABS (Alkil Benzen Sülfonat) gibi maddeler biyolojik olarak parçalanmaz ve suda köpüklenmeye sebep olur. Ayrıca bazı organik maddeler aquatik yaşam için tehlike riski taşımaktadır.

Kısaca özetlediğimiz takdirde endüstriyel atıksuların arıtılmadan deşarj edilmesinin ne tür sonuçlara neden olduğu açıkça ortada. Şimdi bu durumu sizin cebiniz ile doğaya olan maliyetleri bakımından incelemeye sanırım gerek yok. O halde o bir çuval dolusu parayı gönül rahatlığıyla harcayabilirsiniz artık.

Yasaları, ev temizliği Körfez şirketi firması Ayka Temizlik, kanunları ve ihlali durumunda beraberine gelen cezai uygulamaları bir kenara bırakalım aslında. Gölcük ev temizliği şirketi firması Ayka Temizlik, Her ne kadar yasalar bu kirliliklerin önlenmesi için var olsalar bile sonuca giderken izlenen yolun amacı çok önemli. Ceza almamak için değil, çevreyi kirletmemek için yapmak çok çok önemli. Bugün baktığımızda Türkiye’de fabrikalar arıtma tesisi kurma yolunda ciddi bir yol katetti. Fakat çevreye bırakılan kirliliklerin yoğunluğunda bu duruma paralel ciddi bir azalma ne yazık ki yok. Hala sanayiden kaynaklı atık suların ortalama %78′ine arıtma işlemi yapılmıyor. Aktif durumdaki 251 organize sanayinin ise sadece 36′sında arıtma tesisi mevcut. Bu arıtılmayan atık suların yaklaşık %91′i ise deniz ve akarsulara deşarj ediliyor. Sektörüne göre ağır metaller, tehlikeli kimyasallar içeren sanayi kaynaklı atık sular alıcı ortamın karakterinde çok ciddi bozulmalara neden olmakla birlikte bu kirlilikler kimyasal yapısı nedeni ile hem alıcı ortamdaki canlı hayata hem de sızıntı suyu olarak diğer yeraltı sularına zararlı etkisi sürekli olarak tüm kirliliklerden daha fazla toksik etki yaparak devam etmekte. Bu durum doğal olarak bu arıtma tesislerinin nasıl bir verimle çalıştığı sorusunu akla getiriyor. O kadar arıtma tesisinin arasında dekor olarak fabrikanın bir köşesinde duran arıtma tesisleri de var, denetleme zamanları çalıştırılan…

Yazık! O kadar yatırıma gerçekten yazık…

Tabi bu durumun da belli bir nedeni yok değil. İşletme maliyeti…

İşletme maliyeti, ev temizliği Körfez şirketi firması Ayka Temizlik,  yani arıtma işi de sürekli bir maliyet demek. Sonuç olarak arıtma; oluşan atıksuyun içerisindeki çevreye zararlı olan maddelerin birtakım fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerle zararsız hale getirilmesi işlemi demek.

Kimyasal arıtma; ev temizliği Başiskele, atıksu çökelme havuzundan geçtikten sonra karıştırma ünitesinde çeşitli kimyasallar eklenerek, bu kimyasalların suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.

Biyolojik arıtma; evsel veya endüstriyel atıksuların çeşitli bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.

Fiziksel arıtma; hiçbir kimyasal vaya bakteri kullanmadan fiziksel yollarla ve cazibe ile atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.

Ana atıksu arıtma, ev temizliği Gölcük şirketi firması Ayka Temizlik, prosesleri ise genel olarak; ızgara ( kaba veya ince), ön dinlendirme havuzu, koagülasyon ünitesi, flokülasyon ünitesi, çöktürme ünitesi ve filtrasyon ünitesidir.

Atıksu arıtma, ev temizliği Gebze şirketi firması Ayka Temizlik, proseslerinin veya proses kombinasyonlarının seçiminde atıksu içindeki kirleticilerin askıda, koloidal veya çözünmüş, biyolojik parçalanabilen gibi hangi formda olduğu ve toksisitesi saptanmalıdır. Çıkış suyunun zehirlilik deney sonuçları gibi ileriye yönelik istenebilecek deşarj kısıtlamalarına da planlamada yer verilmelidir.

İşletme maliyeti, ev temizliği Kartepe şirketi firması Ayka Temizlik, birçok etkene bağlı olarak değişir. Faaliyet gösterdiğiniz sektöre göre atıksuyun ihtiva ettiği kirlilikler, mevcut kirliliklerin yoğunluğu ve oluşan atıksu miktarına göre arıtma maliyetiniz değişkenlik gösterir. Ev temizliği Darıca şirketi firması Ayka Temizlik. Örneğin; tekstil ve kaplama endüstrisi atıksuları miktar olarak çok fazla olmakla birlikte ağır metal ve toksik maddeleri içeren kirliliklere sahiptir. Yine demir çelik ve petrol endüstrisi atıksuları toksik etkisi olan ve kirlilik yükü yoğun olan atıksuların oluştuğu sektörlerdendir. Gebze ev temizliği şirketi firması Ayka Temizlik, Ayrıca deşarj ettiğiniz alıcı ortamın ne olduğu da çok önemli. Çıkış suyu kalitesinin kriterleri arıtma verimini dolayısıyla maliyeti etkileyen bir diğer ana unsurdur. Eğer alıcı ortam göl, nehir, deniz vb. ise yani atıksuyunuzu doğaya deşarj ediyorsanız oldukça hassas bir arıtma yapmanız gerekmektedir. Doğal olarak daha fazla kimyasal malzeme veya ilave yardımcı kimyasal malzemeler, istenen verime ulaşılamadığı takdirde yeni proseslerin ilavesi söz konusu olabilmektedir. İstenen arıtma verimine çoğu zaman bir veya birden fazla arıtım kombinasyonu ile ulaşılabilir. Ancak bu seçeneklerden sadece bir tanesi en ekonomiktir. Bu nedenle proses tasarımına geçmeden önce detaylı bir fizibilite analizi yapılmalıdır. Diğer yandan eğer alıcı ortam belediyelerin atıksu şebekeleri ise yada varsa organize sanayi bölgesinin arıtma tesisi ise endüstriyel atıksuyunuzu bu arıtma tesislerinin giriş suyu standartlarına göre arıtmak zorundasınız. Böyle durumlarda atıksu deşarj ettiğiniz tesislerde bir kez daha arıtılacağı için çok elzem durumlar dışında hassas bir arıtma yapmanıza gerek kalmayacaktır. Ayrıca faaliyet gösterdiğiniz sektöre göre atıksuyunuzun kirlilik yükü deşarj ettiğiniz arıtma tesisinin giriş suyu standartlarının altında da olabilir. Böyle durumlarda dengeleme ile gerekliyse sadece fiziksel arıtma ile atıksuyunuzu doğrudan bu tesislere verebilirsiniz.

İşletme sahibi, ev temizliği Derince şirketi firması Ayka Temizlik, olmak bir yana, bir işletmede çalışan insanların bile evlerinde oluşan atıksu ve çöp vergisini periyodik olarak belediyeye ödedikleri gerçeğini göz önünde bulundurursak, işletme sahiplerinden istenen bu bedel hiç adaletsiz değil. Bu ihmalin sonuçları herkesi ilgilendiriyor.

İçinde bulunduğumuz, ev temizliği Derince şirketi firması Ayka Temizlik, bu başarısız tablo sizin suçunuz da değil, geç kalmış yasaların da değil belki, hatta bu yasaların uygulanmasında zaman zaman yaşanan esnekliklerin de değil… her ne kadar yasalar olsa bile bunu ustalıkla ihlal edebilen bir ülkeyiz, kimsenin ruhu bile duymadan üstelik. İzmit ev temizliği şirketi firması Ayka Temizlik, Devlet her arıtma tesisinin başına bir denetçi dikecek duruma kadar gelmeli mi? Bu kadar çok mu güvenmeliyiz birbirimize? Hala arıtma tesisi olmayan işletmeler bir yana, arıtma tesisi olan işletmelerin arıtmaları bile sadece denetleme zamanları çalışıyorsa bunun nedeni sadece maliyet olmamalı. Arıtma yapmak bir işletmeyi hiçbir zaman batırmaz. Her gün denetleme yapmak da değil çare. En önemli sorun çevre bilincini kazanmakta çok geç kalmış bir ülke olmamız ne yazık ki. Bu durumun sonuçlarının şu anda hissediliyor olmasının yanında ileride bize neler mal olacağının farkında olmayışımız hala…

Bu durum, ev temizliği Gölcük şirketi firması Ayka Temizlik, 50 sene önce belki öğretilecek bir durumdu ama artık gözle görülebilecek bir durum. Çevresel her kirliliğin fark edilebildiği bir durum. Gölcük ev temizliği şirketi firması Ayka Temizlik, Sahillere pet şişelerin, naylonların vurduğu bir durum. Denizin mavi değil, petrol rengini aldığı bir durum. Ev temizliği Kandıra şirketi firması Ayka Temizlik. İçtiğimiz suda arseniğin bulunduğu bir durum. İnsanların şebeke suyunu içemediği bir durum. Fenol içerikli varillerin toprağa gömüldüğü bir durum. Hayvan türlerinin gün geçtikçe tükendiği bir durum. Yani bu artık çevresel sorumluluk için yasaların dayatmasına gerek kalmadan tarafımızdan oluşan her atığa sahip çıkmak zorunda olduğumuz bir durum…

Kaynak: Ekonomi İzmit Dergisi

İletişim Bilgileri İçin Lütfen Tıklayınız